🎋Püf Bilgiler -10 📌 Yetkinlik

Yetkinlik 📌Tanımı: Bir konuda yetkin (yeterli) olma durumu, olgunluk 📌Tanımı: Bilgi ve beceriyi davranışa dönüştürebilme durumu 📌Örnek: Dürüstlük, öğrenmeye açıklık, takım çalışmasına yatkınlık, cana yakınlık, kendi kendini motive edebilme, 📌Dikkat: Yetkinlikler kişilik özelliklerimizi tanımlar. Kendimizi yetkin bulduğumuz konuları pekiştirmekte...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -09 📌 Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi: 📌Tanımı: Firmaların Eğitim departmanları tarafından hazırlanan, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik uygulanan ve sonucunda ilgili dönem içerisinde hangi eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirten analizlerdir. 📌Hedefi: Eğitimleri çalışanların ihtiyaçlarına göre düzenleyerek doğru eğitim planları yapmak ve...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -08 📌 PYS

Performans Yönetim Sistemi: 📌Tanımı: Çalışanların beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda belirlenen standartlara göre değerlendirilmesi, geri bildirim verilmesi, raporların hazırlanması gibi kurumsal performans değerlendirme süreçlerinin yönetildiği sistemdir. 📌Kurulum Aşamaları: Performans ölçeklerinin belirlenmesi, performans kriterlerinin belirlenmesi, uygulama...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -07 📌 Boynuz Etkisi

Boynuz etkisi, kişinin olumsuz bir özelliğinden dolayı kendisi ile ilgili genel bir olumsuz düşünceye sahip olunmasıdır. Mülakatlarda, insan kaynakları yöneticileri için en tehlikeli...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -06📌 Hale etkisi

Hale Etkisi, ‘kişinin bir özelliğinden yola çıkıp, kişinin diğer özellikleri hakkında genel bir yargıya varmak’ anlamına gelmemektedir. Sıklıkla bir kişinin diğer bir kişiyle ilgili değerlendirme yapmakla sorumlu olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Mülakatlarda, insan kaynakları yöneticileri için en tehlikeli...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -05 📌 Personel Devir Oranı

Personel Devir Oranı (Bir diğer ifade ile iş gücü devir oranı) 📌Tanımı:  Belirli bir dönemde bir şirkette çalışanların işe giriş-çıkış devir oranıdır. 📌Formüller: Turnover= (Toplam işten Ayrılan Personel Sayısı/ Ortalama Çalışan Sayısı)*100 Ortalama Çalışan Sayısı = [(Dönem Başındaki Tam Zamanlı Çalışan Sayısı) + (Dönem Sonundaki Tam...

Devamı
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin