🎋Püf Bilgiler -14 📌 İş Akış Seması

Tanımı: İş akış şeması, bir sürecin faaliyetlerin akışını teknik bir dille, uluslararası geçerli sembollerin kullanımıyla anlatma biçimidir. Nasıl Çizilir? İş adımlarının kutucuklar içine yazılır. Kutucuklar öncelik sıraları ve ilişkiler arası yönlerini belirtmek amaçlı oklarla birleştirilir. Dikkat edilmesi gerekenler: İş akış sürecinin nerede...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -13📌 SWOT

Tanımı:  SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. (Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/SWOT_analizi) Kurumlarda Nasıl...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -12 📌 Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar

Bir kuruluşta yönetimle uğraşan kişiye fiilden türeterek yönetici, bir grubun başında bulunan ve yönlendiren kişiye lider diyoruz. Muhtemel ortak yanları: Yönettikleri işe olan hakimiyetleri ya da sektörel tecrübeleri Yenilikçi olmaları Vizyon Farkları: Lider  yaratıcıdır. Yönetici olanın devamlılığını sağlar. Liderler sadece vizyon sahibi değildir. İnsanlara...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -11 📌 Kurumsal Yetkinlik

Kurumsal Yetkinlik: 📌Tanımı: Bireylerin yetkinlikleri olduğu gibi kurumlarında yaşayan organizmalar olarak kurum kültürlerine ait yetkinlikleri mevcuttur. Bu yetkinlikler üç ana gruba ayrılır: Temel Yetkinlikler: Tüm çalışanlarda olması istenen ve kurum kültünün özünü yansıtan yetkinliklerdir. Fonksiyonel Yetkinlikler: Daha çok masa başı çalışan ve/veya orta...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -10 📌 Yetkinlik

Yetkinlik 📌Tanımı: Bir konuda yetkin (yeterli) olma durumu, olgunluk 📌Tanımı: Bilgi ve beceriyi davranışa dönüştürebilme durumu 📌Örnek: Dürüstlük, öğrenmeye açıklık, takım çalışmasına yatkınlık, cana yakınlık, kendi kendini motive edebilme, 📌Dikkat: Yetkinlikler kişilik özelliklerimizi tanımlar. Kendimizi yetkin bulduğumuz konuları pekiştirmekte...

Devamı

🎋Püf Bilgiler -09 📌 Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi: 📌Tanımı: Firmaların Eğitim departmanları tarafından hazırlanan, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik uygulanan ve sonucunda ilgili dönem içerisinde hangi eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirten analizlerdir. 📌Hedefi: Eğitimleri çalışanların ihtiyaçlarına göre düzenleyerek doğru eğitim planları yapmak ve...

Devamı
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin