Nedir bu istatistik? Niye tutuyoruz bunca tabloyu?

Niye alıyoruz o toplamları, ortalamaları?

Önce bir tanım yapalım.

Sonra yorumlar katarak, anlatalım:

İstatistik, en kısa tanımı ile belirli bir amaç için veri toplamaktır.

İnsan kaynakları çalışanları istatistiksel veriler olmadan yorumlama kabiliyeti kazanamazlar. Bu durumda, İstatistik, İk’nın içinde barındırdığı çalışma konularından biridir.

Çalışma hayatında insanları gruplandırarak istatistiksel pek çok veriyi elde etmiş, durum analizleri yapmayı kolaylaştırmış, oluruz.

indir-1Ben de, naçizane, pek çok verinin tablolaştırılması, toplanması, ortalamasının alınması gibi analizler sonrasında çıkan grafikleri yorumlama hastalığına tutulmuş bir İK’cı olma yolunda ilerlemekteyim.

Şöyle bir sayalım; Kişileri yeteneklerine, yeterliliklerine, unvanlarına, pozisyonlarına, çalışılan şirketlerin büyüklüklerine, yaş aralıklarına, ikametlerine, ekonomik durumlarına, eğitim seviyelerine, çalışma sürelerine, aldıkları eğitimlere, yabancı dil bilgilerine, program bilgilerine vb. pek çok konuya göre gruplandırmak ve çıkan sayılar ile her türlü soruya cevap bulmak mümkündür.images-1

Her bir analiz, yeri ve zamanı geldiğinde mesleğiniz, sektörünüz, şirketiniz ve işiniz için size ipuçları dağıtacak ve sorularınıza çözüm olacaktır.

Memnuniyet anketi, swot analizi, iş analizi, eğitim ihtiyaç anketi vb. pek çok çalışmayı yaptınız. Yaptınız ama sayıya dökmediniz! Yorumlayamazsınız! Kağıt kurusu olarak, israf olarak kalırlar!! Ya da çalışmayı yaptınız, soruları analiz ettiniz ancak kör noktaları deşmediniz. Eksik kalırsınız!

indirKurumunuzda bir memnuniyet anketi yaptığınızı varsayalım. Sonuçlar toplandığında, sadece soruların cevaplarını oranlamak yavan bir tat bırakacaktır. Kaç kişi doldurmuş? Hangi meslek grubu katılmamış? Katılan ve katılmayan kişilerin yaş grupları nelerdir? Soruların boş bırakılma oranı nedir? Hangi sorular çoğunlukta boş bırakılmış? Öneri bölümüne kaç yorum yazılmış? Anketi dolduran kaç kişi Bayan, kaçı Bay’mış? …gibi pek çok sorunun karşılığında, istatistiksel çalışmaların yapılması, anketin yorumlanma seyrine farklılık katacaktır.
images-2Malzemelerimiz; Excel tablo ve grafik uygulamaları, kıvamında bir formül bilgisi, konuya yoğunlaşmak için ayrılacak bir zaman aralığı ve yorumlama kabiliyetidir. Tablo ve grafiklerin yapımı ve formüller öğrenilebilir becerilerdir. Zamanı doğru yönetmek konusunda İK zaten usta olmak durumundadır. Yorumlama kabiliyeti, gözlemlerle rakamları harmanlayıp, kulak memesi kıvamında sunarak, okuyarak, araştırarak, zamanla, ağır ağır pişerek tatlanacaktır.

Diğer bir benzetme ile; insan Kaynakları birimi her türlü istatistik için pek çok renkli taşı aynı anda barındıran devasa bir maden ocağı gibidir. Renkli taşları (verileri), işlemezsek maden ocağında yaşanacak patlama zamanlarını (kriz durumlarını) öngöremeyiz. Böylece yol gösterici olma, stratejik kararlar alabilme, kurumun terazisi olma kabiliyetlerini sağlayamamış, kuru kuru ik’cıklar oluruz.

Hatice BULUT

İnsan Kaynakları Danışmanı & Eğitmen

Yazan:

Hatice Bulut

ikblogger, ik, insan kaynakları, okur, yazar, düşünür